Visie

In de initiatief- en ontwerpfase worden de uitgaven voor advisering en onderzoek vaak kritisch beschouwd en worden opdrachten klein gehouden. Terwijl in deze fase voor de opdrachtgever relatief het meeste geld te verdienen is met een beperkt afbreukrisico. Het maken van alternatieven, meer of uitgebreider onderzoek naar funderingsmethodieken en uitvoeringswijzen, heldere eenvoudige en eenduidige detaileringen (maakbaarheid) en het in vroeg stadium nadenken over onderhoud genereert veel info waarmee een opdrachtgever veel beter een duurzame / economische afweging kan maken.
De faalkosten bij aannemers kunnen hierdoor sterk gereduceerd worden.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.